A A A

Missie

Welzijnswerk Midden-Drenthe is een instelling voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Wij werken:

 • voor en met inwoners;
 • ​pro-actief en vraaggericht;
 • professioneel;
 • samen met (het netwerk van) vrijwilligers en mantelzorgers.

Wij richten ons op:

 • het individu en op de gemeenschap;
 • maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid;
 • eigen kracht van inwoners en organisaties en het wederkerigheidsprincipe.

Met aandacht en respect voor:

 • identiteit en cultuur van individuele bewoners en de multiculturele samenleving;
 • de verworven legitimiteit en de binding met de lokale gemeenschappen;
 • het plattelandskarakter van Midden-Drenthe.

Leidend daarbij zijn vier thema’s:

 • sociale samenhang en leefbaarheid;
 • zelfredzaamheid en samenredzaamheid;
 • deelname aan het maatschappelijk verkeer;
 • maatschappelijke inzet.