Stage-ervaring Merel en Esther

Naam:         Merel Reuver en Esther Lok
Leeftijd:      30 en 25 jaar
Studie:        Eerste jaar, Associate degree (Ad) Service, Welzijn en Zorg, Stenden Hogeschool Emmen
Stage:         De ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers in de gemeente Midden-Drenthe in kaart brengen.

Hoe zijn jullie bij Welzijnswerk Midden-Drenthe terecht gekomen?
Merel: Onze studiecoach bracht deze stage-opdracht onder onze aandacht. Het onderwerp jonge mantelzorgers sprak me aan omdat ik zelf jonge mantelzorger ben geweest. Ook was ik nieuwsgierig naar de organisatie. Welzijnsinstellingen zitten overal in Nederland maar wat doen ze nou eigenlijk precies?

Esther: Ik wist nog niet zo goed welke doelgroep me aansprak. Bij Welzijnswerk werken ze met verschillende doelgroepen en dat leek me voor een oriëntatie een hele mooie plek. Grietje ten Hoeve, onze stagebegeleider, kwam op de opleiding iets vertellen over de stage en dat trok mij over de streep. Ik was wel benieuwd naar de jonge mantelzorgers en hun achtergrond.

Merel: Dat gold voor mij ook. Ook vond het heel positief dat Grietje op school kwam. Het klonk echt of ze op ons zat te wachten.

Wat doen jullie tijdens de stage?
Merel: We hebben deskresearch gedaan naar jonge mantelzorgers. We zijn met een groep jonge mantelzorgers mee geweest naar attractiepark Slagharen en we zijn nu bezig met het interviewen van jonge mantelzorgers.

Esther: Het doel is om te achterhalen wat jonge mantelzorgers nodig hebben als het gaat om ontspanning, ontlasting en dergelijke. Ook willen we uitzoeken hoe er vanuit Welzijnswerk meer jonge mantelzorgers bereikt kunnen worden. De uitkomsten gaan we presenteren op een bijeenkomst voor ouders, hulpverleners en geïnteresseerden. Daar gaan we inzoomen van jonge mantelzorgers “groot”, dus landelijke uitkomsten en bevindingen, naar mantelzorg “klein” – een jonge mantelzorger in Midden- Drenthe. Ook gaan we met een groepje jonge mantelzorgers een kunstwerk maken met als thema “veerkracht”. We willen hierbij vooral laten zien dat jonge mantelzorgers normale kinderen zijn met talenten en kwaliteiten.

Waarom raden jullie stagelopen bij Welzijnswerk aan?
Merel: Er is veel vrijheid. Je kunt je eigen ideeën naar voren brengen. Je leert ook breder kijken. We gaan bijvoorbeeld naar de regionale bijeenkomsten van professionals, die zich met jonge mantelzorgers bezig houden en daar leer je weer van. Ook kijken ze binnen de organisatie mee hoe je je praktijkopdrachten het beste kunt uitvoeren. En dat kan betekenen dat je een uitstapje maakt naar een andere collega of een ander vakteam.