Trainingen

Maatschappelijk werk biedt voor kinderen verschillende sociale vaardigheidstrainingen aan. 

Training voor leerlingen basisonderwijs: 'Stevig Staan'
De training kan helpen om kinderen dat extra duwtje in de rug te geven om meer zelfvertrouwen te krijgen, leren om te gaan met emoties en problemen op te lossen. Ook leren kinderen beter voor zichzelf opkomen. De kinderen wordt inzicht geboden in hun gedachten, emoties en gedrag en we geven ze vaardigheden om dit om te zetten in positieve acties. Zo worden kinderen geholpen om positief in het leven te staan en hun talenten te (h)erkennen. Tijdens de trainingen worden oefeningen gedaan met als basis plezier, bewustwording en positieve actie.

Speerpunten:

  • Opvoeden en opvoedvragen (ouders)
  • Hulp na scheiding
  • Kind zit niet lekker in zijn vel
  • Kind heeft weinig zelfvertrouwen

De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van een uur en de groepsgrootte is maximaal 10 kinderen.

Trainingen voor leerlingen voortgezet onderwijs: mindset 'LEF'
De training mindset (LEF) is gericht op het ontwikkelen van een groeimindset. Jongeren krijgen inzicht in het verschil van een vaste- en groeimindset. Door het ontwikkelen van een groeimindset gaan jongeren anders kijken naar hun talenten, vaardigheden en valkuilen. Zo ontwikkelen ze een beter zelfbeeld. De training geeft een kijkje hoe het in je hoofd werkt en op welke manier je daar invloed op uit kan oefenen.

De training bestaat uit 8 lessen van 1.5 uur en de groepsgrootte is maximaal 8 jongeren.

Training weerbaar communiceren
In deze training krijgen jongeren inzicht op welke manier zij communiceren en of zij daarin weerbaar zijn. In deze training komen oefeningen aanbod die gaan over grenzen aangeven/aanvoelen, lichaamstaal, verbale communicatie en welke keuzes je hier in kan maken, hoe om ten gaan met nare opmerkingen etc.

Speerpunten SMW VO:
- Vastlopen in negatieve gedachten
- Laag zelfbeeld/pesten
- Identiteitsvragen
- Relaties met anderen (ouders, leerlingen, sociale contacten)

De training bestaat uit 4/5 bijeenkomsten van 1.5 uur, groepsgrootte is maximaal 6 jongeren.

Meer informatie

De trainers van deze groepen zijn gecertificeerde groepstrainers. Alle trainingen worden gegeven in het gebouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de Nassaukade 4 in Beilen. Voor de trainingen wordt een eigen bijdrage gevraagd. Bij financiële problemen is het altijd mogelijk om te overleggen over de hoogte van de eigen bijdrage. De trainingen gaan door als er voldoende deelnemers zijn. Zijn er te weinig aanmeldingen? Dan wordt de startdatum verschoven. Meedoen aan de trainingen kan na een intakegesprek met de trainers.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de FrontOffice van het CJG. U kunt bellen naar 0593 52 22 62 of mailen naar fo.cjg@middendrenthe.nl.