A A A

Informatieavond AVG groot succes

28 juni 2018
Op maandagavond 25 juni kwamen ruim honderd medewerkers van 62 verschillende vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen bij elkaar in de raadszaal van het gemeentehuis. Ze waren hier voor de informatieavond over de AVG die Welzijnswerk Midden-Drenthe, samen met de gemeente en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) organiseerde.

De AVG
Op 25 mei 2018 verving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), met als doel: bescherming van de privacy. De AVG geeft u het recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, te laten wijzigen, verwijderen of over te dragen naar een andere partij. Alle werkgevers, (vrijwilligers)organisaties, verenigingen en instellingen die persoonsgegevens verwerken en/ of opslaan moeten de AVG toepassen.

Informatieavond AVG
Maar hoe doe je dat, je organisatie AVG-proof maken? Tijdens de informatieavond op 25 juni vertelde Ronald van Hetem, van de vereniging NOV, welke stappen je als organisatie moet zetten om AVG-bestendig te worden. De opkomst was groot en de deelnemers waren erg blij met de praktische informatie waarmee ze na afloop weer richting huis gingen.

Terug naar overzicht