Seniorenbezoek 80 jaar

Iedereen hoort erbij

Het is van belang dat mensen tot op hoge leeftijd kunnen blijven doen wat belangrijk voor hen is. Dat ze goed in hun vel zitten en meetellen. Maar wat is daar voor nodig? Dat horen we graag van de mensen zelf! Bij ’seniorenbezoek 80 jaar’ worden mensen – in het jaar dat ze 80 worden - bezocht door een vrijwilliger van Welzijnswerk Midden- Drenthe.

Wordt u dit jaar 80?

Dan krijgt u waarschijnlijk een uitnodiging via de post om mee te doen. Kort hierna wordt u gebeld door een vrijwilliger en maakt hij/ zij (als u dat wilt) een afspraak voor een huisbezoek. De vrijwilliger gaat met u in gesprek over uw leven. Hoe ziet dat eruit? Wat gaat goed? Wat kan beter? Waar liggen wensen?Bij individuele wensen kan de vrijwilliger u misschien tips geven waar u meteen iets aan heeft of u in contact brengen met iemand anders, die u verder kan helpen. Bij gezamenlijke wensen wordt er gezocht naar wat er omgezet kan worden naar actie. Dat kan van alles zijn. Zoals een sportactiviteit, kennis en levenservaring inzetten op school, samen een volkstuintje bewerken, een koffiedrinkplek in de buurt…

Uw verhaal is voor ons van waarde

Wilt u dat Midden- Drenthe voor u een prettige plek blijft om te wonen? En wilt u uw leeftijdsgenoten een stem geven? Doe dan mee!