Het bestuur

Het bestuur van Welzijnswerk Midden-Drenthe is eindverantwoordelijk voor het werk en het beleid van de instelling.

De bestuursleden wonen in Midden-Drenthe en hebben affiniteit met of zijn als vrijwilliger actief betrokken bij het welzijnswerk in de gemeente.

Welzijnswerk Midden-Drenthe streeft naar actieve deelname van mensen aan de samenleving. Lokale besturen zijn, evenals projectbesturen, zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijnsactiviteiten en het beheer van financiële middelen voor hun dorp.

Governance Code
Het bestuur werkt volgens de Governance Code van de MO-groep Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.   

Taken en verantwoordelijkheden van de bestuursleden en de directie zijn vastgelegd in een bestuur- en directiestatuut. De dagelijks gang van zaken is gemandateerd aan de directeur, het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.

Opdrachtgever
De gemeente Midden-Drenthe is opdrachtgever en de taken die uitgevoerd moeten worden, zijn vastgelegd in een budgetcontract. Aan de gemeente Midden-Drenthe wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering en de behaalde resultaten.

Jaarverslag en jaarrekening
Met ingang van het fusiejaar 2013 zullen de jaarrekening en jaarverslagen ook via de website worden aangeboden nadat ze zijn ingediend bij de gemeente Midden-Drenthe. Bij het toepassen van de Governance Code MO-groep is voorgeschreven dat het salarisniveau van de directeur bekend wordt gemaakt: De directeur wordt beloond op basis van de cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening schaal 14. Voor de jaarverslagen en de jaarrekening van Welzijnswerk Midden-Drenthe kijkt u op de pagina jaarverslag.

De bestuursleden zijn:

Henk KalkVoorzitterwelzijnswerk Midden Drenthe - Henk Kalk (bestuur)
Bé KatsPenningmeesterBe Kats 2017.jpg
Mietji HullySecretariswelzijnswerk Midden Drenthe - Mietji Hully (bestuur)
Roos GlastraAlgemeen lidwelzijnswerk Midden Drenthe - Roos Glastra (bestuur)