Zo werkt PAUW!

1. Je zoekt op de website een geschikte workshopgever uit voor je activiteit.
2. Iedereen moet mee kunnen doen aan de activiteit die je organiseert. Het moet een open karakter hebben (dus niet speciaal voor een buurt of vereniging).
3. Je neemt zelf contact op met de workshopgever voor het afstemmen van de datum, locatie, tijd en materiaalkosten.
4. De kosten voor de workshopgever worden vergoed vanuit project PAUW! (Dit regelt de workshopgever zelf).
5. Materiaalkosten en organisatiekosten (zaalhuur en consumpties) zijn voor jullie als organiserende groep. Het is handig om vooraf af te stemmen met de workshopgever wat de materiaalkosten zijn.
6. Je mailt of belt met de contactpersoon van PAUW! om te laten weten wanneer en voor wie je de activiteit organiseert;*
7. De gekozen workshop vindt plaats. Veel plezier!

*Geef de workshop altijd vooraf door om te voorkomen dat de kosten van de workshopgever niet vergoed worden.