A A A

Wat is Deurdoen met kunst?

Deurdoen met Kunst wil ouderen op een laagdrempelige wijze laten kennismaken met diverse, lokale kunst- en cultuurvormen in de breedste zin van het woord. Door deze kennismaking kunnen ouderen gestimuleerd worden eigen talenten te ontdekken en dat versterkt weer de eigenwaarde van de deelnemers. Deurdoen met Kunst brengt ouderen in contact met anderen; men leert meer mensen kennen.

Hoe werkt het?welzijnswerk Midden Drenthe - Josien Tuhumury
Voor het project Deurdoen met Kunst is een aanbod met verschillende workshops op het gebied van kunst en cultuur samengesteld. De werkgroep (Ouderen onder dak of Deurdoen met kunst) kiest een workshop uit en neemt daarna zelf contact op met de betreffende workshophouder. In overleg wordt een datum en locatie afgesproken en er worden (indien nodig) afspraken gemaakt over de organisatie vooraf. De kosten van de workshophouder worden vergoed door Welzijnswerk Midden-Drenthe. De werkgroep betaalt zelf de kosten voor de gebruikte materialen van de workshop. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor de organisatiekosten zoals huur, consumpties etc. De vrijwilligers die gebruik maken van het project Deurdoen met Kunst kunnen max. 4 á 5 workshops organiseren in eigen dorp. Wanneer er behoefte is aan meer workshops kan dit worden besproken met de contactpersoon van het project: Josien Tuhumury (j.tuhumury@welzijnswerkmd.nl)