VOG voor vrijwilligers

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger (in het verleden) geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Aan mensen zonder strafblad wordt altijd een VOG verstrekt. In het geval van een strafblad wordt door het ministerie van Veiligheid en Justitie verder onderzoek gedaan of er risico’s ontstaan bij de uitvoering van het vrijwilligerswerk. Voor sommige beroepsgroepen is een VOG wettelijk verplicht. In alle andere gevallen bepalen organisaties zelf of ze een VOG vragen. Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van Veiligheid en Justitie: http://bit.ly/1BwkW3D.

Voor wie?

Voor organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen, minderjarigen en mensen met een beperking) kan het een overweging zijn om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers te vragen. Ook bij de uitvoering van andere taken is het goed om na te denken of een VOG wenselijk is. Denk hierbij aan omgang met geld, kostbare zaken of vertrouwelijke informatie.

Waarom?

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de sociale veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met het aanvragen van een VOG maakt u het onderwerp van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar. Ook geeft u een signaal af dat u werk maakt van de veiligheid binnen uw organisatie. Een VOG vragen aan vrijwilligers kan een middel zijn ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag. Maar er zijn nog vele andere mogelijkheden.  

Andere maatregelen voor sociale veiligheid binnen de organisatie: Zet grensoverschrijdend gedrag op de agenda, maak het bespreekbaar

  • Risico’s in kaart brengen
  • Goed aannamebeleid
  • Gedrags-/omgangsregels
  • Vertrouwenspersoon
  • Richtlijn voor het melden
  • Scholen van vrijwilligers
Hoe vraag ik een VOG aan?

U kunt de Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen bij de gemeentewinkel van de gemeente Midden-Drenthe. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente: www.middendrenthe.nl.

Sommige sport- en vrijwilligersorganisaties hebben de mogelijkheid voor het digitaal aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Informeer hiervoor bij de betreffende organisatie.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het aanvragen van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) zijn in 2019: € 41,35.

In sommige gevallen komen vrijwilligers in aanmerking voor een gratis VOG. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hiervoor een regeling opgesteld. De regeling geldt voor sport- en vrijwilligersorganisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.  Er zijn een aantal voorwaarden gesteld voor deelname aan deze regeling. Lees hierover meer op www.gratisvog.nl.

Meer informatie

Neem ook eens een kijkje op de volgende websites:

  • www.inveiligehanden.nl
  • www.nocnsf.nl
  • www.gratisvog.nl

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligerswerk.