Buurtbemiddelaar, iets voor u?

Wanneer bewoners met behulp van bemiddeling een ruzie bijleggen of de spanningen verminderen, geeft dit bijzonder veel voldoening. De bemiddelaars die dit werk belangeloos doen, vinden hun werk inspirerend, boeiend en zeer leerzaam. Voordat een vrijwilliger aan het werk gaat als bemiddelaar krijgt hij of zij een training in conflictbemiddeling. 

Wat bieden we bemiddelaars?
  • Een professionele training conflictbemiddeling. U krijgt een certificaat uitgereikt na voltooiing van de training.
  • Regelmatig begeleiding en intervisie.
  • Samenwerking met andere vrijwillige bemiddelaars.
  • Een vrijwilligerscontract waarmee u verzekerd bent tijdens uw werkzaamheden.
  • Een onkostenvergoeding.

Voor bemiddelaars zijn de volgende vaardigheden belangrijk:

  • Contact kunnen maken met mensen, kunnen luisteren, observeren en omgaan met emoties.
  • Onpartijdig kunnen zijn.
  • Een positieve uitstraling, enthousiasme en goed kunnen samenwerken.
welzijnswerk Midden Drenthe - Tineke PosthoornAls bemiddelaar vragen wij van u:
  • Deelname aan basistraining, teambijeenkomsten en bijscholingstrainingen.
  • Geheimhouding van alle informatie over aangemelde situaties.

Heeft u belangstelling en wilt u nader kennismaken? Neem dan contact op met Tineke Posthoorn voor een oriënterend gesprek op telefoonnummer 088 16 51 200 of u stuurt een e-mail naar t.posthoorn@welzijnswerkmd.nl