Leefbaarheid en plattelandsontwikkeling

Eén van de taken van Welzijnswerk Midden-Drenthe is plattelandsontwikkeling in kleine dorpen en buurtschappen. Kleine dorpen, met minder dan 3000 inwoners kunnen bij de medewerker plattelandsontwikkeling terecht met vragen over dorpsontwikkeling en leefbaarheid van hun dorp.

Bij plattelandsontwikkeling komt in projecten het fysieke dorp (landschap, inrichting van het dorp en de gebouwde omgeving) samen met sociale aspecten van het dorp (naoberschap, dorpszorg, cultuur en identiteit). Het verbeteren van de leefbaarheid staat voorop. En projecten kunnen zowel per dorp als in samenwerking met andere dorpen uitgevoerd worden. Daarnaast adviseert en ondersteunt de medewerker plattelandsontwikkeling structureel het bestuur van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe en de projecten van het Dorpenoverleg.Janneke Verdijk 2017

Meer informatie?

Heeft u een vraag of wilt u weten wat Welzijnswerk Midden-Drenthe kan betekenen in uw dorp of buurtschap? Neem dan contact op met Janneke Verdijk, medewerker plattelandsontwikkeling op telefoonnummer 088 16 51 200  of stuur een e-mail naar j.verdijk@welzijnswerkmd.nl.