Maatwerk

Soms hebben mensen een zo grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat het niet mogelijk is om betaald werk uit te voeren. Ook niet met aanvullende scholing. In dat geval is Maatwerk de aangewezen weg. Het uitgangspunt van Maatwerk is: "iedereen doet mee". Maatwerk is een project dat Meedoen Midden-Drenthe uitvoert in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe. 

Doel van Maatwerk

Het doel van Maatwerk kan divers zijn en is afhankelijk van de oorzaken van de te grote afstand tot de arbeidsmarkt. Eerst kijken we naar de ambities van de deelnemer. Daarna kijken we waarom die ambities niet gerealiseerd worden. Aan de hand daarvan stellen de consulent en de deelnemer een realistisch en haalbaar doel. Vervolgens proberen ze samen dat doel te bereiken.

Begeleiding

De consulent van Maatwerk begeleidt de deelnemer. De begeleiding is gericht op het wegnemen van belemmeringen en het actiever worden in de Midden-Drentse samenleving. Dit kan bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of een cursus.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Maatwerk, neem dan contact op met de teamleider Meedoen, Martinet Oosterhof op telefoonnummer 088 16 51 200 of stuur een e-mail naar: m.oosterhof@welzijnswerkmd.nl