Maatschappelijk werk 

Problemen zijn er om op te lossen. Iedereen heeft wel eens problemen. Meestal lost u die zelf op, maar soms komt u er op eigen kracht niet uit. Vooral als het gaat om ingewikkelde problemen of verschillende problemen tegelijkertijd. In zo’n geval kunt u terecht bij het maatschappelijk werk. Eigenlijk kunt u elke vraag, ieder probleem aan ons voorleggen. De maatschappelijk werkers kunnen u helpen met het oplossen van verschillende soorten problemen of het beantwoorden van vragen die u in uw dagelijks leven tegenkomt, zoals: 

 • assertiviteit; 
 • eenzaamheid; 
 • opvoeding;
 • rouw- en verliesverwerking; 
 • verwerking;
 • identiteit;
 • huiselijk geweld;
 • geldzorgen / schulden; 
 • gezondheid;
 • echtscheiding; 
 • relaties; met uw partner, kinderen, familie, buren. 

Soms zijn de problemen zo ingewikkeld dat er verschillende partijen nodig zijn om ze op te lossen. Daarom werken wij samen met verschillende partners zoals huisartsen, de GGD, de budgetconsulent, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de sociaal raadsvrouw. 

Aanmelden
Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden, dan kunt tijdens de dagelijkse spreekuren langskomen of bellen. Tijdens een aanmeldgesprek kunt u uw ver-haal kwijt en maken wij een afspraak met u voor een uitgebreid intakege-sprek. In een intakegesprek kijken we samen naar uw situatie, uw hulpvraag en uw doelen. Samen maken we een plan van aanpak. Bij de uitvoering van uw plan van aanpak kunnen wij u helpen en ondersteunen. Het aantal gesprekken bij het maatschappelijk werk is afhankelijk van uw hulpvraag. Het kan bij 1 gesprek blijven, maar het kunnen er ook meer zijn. Hulp van het maatschappelijk werk kost niets en u heeft geen verwijsbrief van een huisarts nodig. 

Ons aanbod
Wij kunnen zowel individueel als samen met u en uw partner, familielid, vriend of vriendin in gesprek gaan. Dit kan op een van onze kantoren of bij u thuis. Maakt u zich zorgen over bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Ook bieden we schoolmaatschappelijk werk aan op het basisonderwijs en voorgezet onderwijs in Midden-Drenthe. We bieden hulp aan kinderen, jongeren en hun omgeving en ze maken onder-deel uit van het zorg-advies-team van de school. Het maatschappelijk werk is, waar het gaat om hulp bij ‘opvoeden en opgroeien’, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin en neemt deel aan de Jeugdteams in Beilen, Westerbork en de Smildes. Ook maken we deel uit van OGGZ en Huiselijk Geweld netwerk. We bieden daarnaast verschillende trainingen voor kinderen en jongeren aan, bij-voorbeeld sociale vaardigheidstrainingen.

Openingstijden/bereikbaarheid 
U kunt zonder afspraak langskomen tijdens ons spreekuur. Dit is van maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 12.30 uur aan de Nassaukade 4 in Beilen. Ook kunt u ons dan bellen op 0593 52 22 62. 

In verband met de COVID-19 maatregelen hebben we op dit moment geen spreekuren op locatie. U kunt het beste bellen naar 0593-52 22 62.

Buiten de spreekuren om kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spreek uw naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u terug. Ook kunt u ons een e-mail sturen:  maatschappelijkwerk@welzijnswerkmd.nl