Schoolmaatschappelijk werk

Ieder kind is verschillend en ieder kind groeit op onder andere omstandigheden. Onze schoolmaatschappelijk werkers helpen ouders, kinderen en scholen met hun hulpvragen.

We ondersteunen kinderen en jongeren op de momenten waarop zij vastlopen en begeleiden ouders bij eventuele opvoed- en opgroeivragen. Daarnaast geven we advies en ondersteuning aan scholen om zo problemen bij leerlingen sneller te signaleren en te helpen oplossen. Onze schoolmaatschappelijk werkers vormen op deze manier een brug tussen de school en (eventuele) hulpverlening. Is extra hulp nodig? De schoolmaatschappelijk werkers hebben een groot netwerk, waardoor ze - wanneer nodig - kunnen doorverwijzen.

Basis- en voortgezet onderwijs
Soms dreigt de ontwikkeling van een kind verstoord te raken. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals faal- of sociale angst, pesten, moeilijkheden met communicatie, rouwverwerking, een scheiding of weinig zelfvertrouwen. Onze schoolmaatschappelijk werkers helpen ouders, kinderen en scholen die tegen bepaalde zaken aanlopen. We bieden een luisterend oor, denken mee en geven advies. Onze hulp is vooral gericht op het voorkomen van extra zorg.

Ook denken we mee met leraren, de orthopedagoog, de leerlingbegeleider, een mentor of een zorgcoördinator. Samen kijken we welke stappen goed zijn om te nemen. Is er meer hulp nodig? Dan kunnen we door de samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doorverwijzen. De schoolmaatschappelijk werker sluit ook aan bij zorgoverleggen en de zorg- en adviesteams (ZAT) van scholen.

Ervaringsverhaal: een luisterend oor, advies en inzicht
Christel Smit is schoolmaatschappelijk werker bij Welzijnswerk Midden-Drenthe. In september 2020 ontmoette zij Emma, die net begon aan haar laatste jaar op de middelbare school. Christel heeft Emma ongeveer een jaar lang ‘gecoacht’, zoals ze haar rol zelf omschrijft. In dit artikel vertellen Emma en Christel over hun ervaringen.

Christel en Emma foto