Privacywet AVG

 

Wat moet je regelen als vrijwilligersgroep?

In heel Europa geldt de privacywetgeving (AVG) voor alle organisaties die met persoonsgegevens werken. Als vrijwilligersgroep moet je hiervoor ook dingen regelen. Het is belangrijk dat je vastlegt op welke manier je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en waarom je bepaalde gegevens nodig hebt.

Je kunt de stappen die je hiervoor onderneemt opnemen in een privacybeleid. Dit beleid kun je kenbaar maken op je website, vermelden op aanmeldformulieren of communiceren via sociale media. Je hoeft dan niet iedereen persoonlijk om toestemming te vragen. Wat moet er in je privacybeleid staan? Bekijk hier voor de checklist in het onderstaande document:

AVG voor vrijwilligersgroepen

Hieronder vind je ook nog een invulschema. Dit invulschema is ervoor om een bestuur of vrijwilligersgroep een handvat te geven om het privacybeleid uit te werken. In het document hebben we een aantal voorbeelden gegeven van hoe het ingevuld kan worden.

Invulschema AVG