Cliëntondersteuning

Wat doet de cliëntondersteuner?
De cliëntondersteuners van Welzijnswerk luisteren, denken mee en geven informatie en advies bij vragen die u heeft op het gebied van wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk, dagbesteding en inkomen. Samen met u zoeken we naar een oplossing die het beste past bij uw situatie of vraag. Heeft u zorg of ondersteuning nodig van professionele organisaties? Dan kunnen we u helpen om uit te zoeken waar u moet zijn en hoe u dit kunt aanvragen. Vaak komen we er samen wel uit. Als u wilt, komen we bij u thuis langs. Natuurlijk mag er altijd iemand bij het gesprek aanwezig zijn die u vertrouwt.

Voor wie?
De onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor alle inwoners van Midden-Drenthe.

Contact met de gemeente
Wanneer u bij de gemeente een aanvraag wilt doen, dan wordt u ook gewezen op de mogelijkheid om cliëntondersteuning te vragen. In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld. Wat kunt u dan van de cliëntondersteuner verwachten? Wij kunnen u helpen bij het contact met de gemeente door bijvoorbeeld het gesprek met de gemeente goed voor te bereiden. Ook kunnen we samen met u de aanvraag doen. Daarnaast kunnen we aanwezig zijn bij het zogenaamde keukentafelgesprek. Wij zijn onafhankelijk en zijn dus niet in dienst van de gemeente. Uiteindelijk beslist de gemeente of u de hulp die u heeft gevraagd ook krijgt. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente, dan kunt u in bezwaar gaan. Ook daarbij kunnen wij u helpen.

Wat vinden wij belangrijk?
Dat u zo goed mogelijk mee kunt doen in de samenleving en dat u zich gehoord voelt. Ook vinden wij het belangrijk om te kijken naar wat uw eigen mogelijkheden zijn. Binnen onze organisatie is de kennis aanwezig om u te ondersteunen in uw eigen mogelijkheden en/of die van uw netwerk. Daarnaast hebben wij de expertise in huis op het gebied van beperkingen (bijvoorbeeld verstandelijke beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel) en chronische ziekten.

Als het ingewikkeld wordt…..
Het kan zijn dat u al te maken heeft met verschillende organisaties, instanties en diverse wet- en regelgeving. Soms ziet u dan door de bomen het bos niet meer. Wij kunnen u helpen om het een en ander goed op elkaar af te stemmen en te verduidelijken.

Contact
U kunt bij Welzijnswerk een afspraak maken voor een gesprek. Daarvoor heeft u geen verwijzing nodig en de hulp is gratis. Bel ons op 088 16 51 200 (maandag tot en met donderdag van 08.30 - 13.30 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.00 uur).