Stage-ervaring Kayleigh

Naam: Kayleigh Barels
Leeftijd: 22 jaar
Studie: HBO Social Work Zorg, Hanzehogeschool Groningen.
Stage: Onafhankelijk cliëntondersteuner 

Hoe ben ik bij Welzijnswerk Midden – Drenthe terecht gekomen?

De Hanzehogeschool heeft een stagevacaturebank waar je terecht kunt om te zoeken naar een stageplek. Welzijnswerk had daar een vacature op staan voor een stage bij de onafhankelijke cliëntondersteuners. Ik heb me verdiept in wat het werk van cliëntondersteuner ongeveer in zou houden. Dit leek mij heel interessant om te doen, omdat de doelgroep heel divers is. Ik heb toen besloten te reageren op de vacature. Kort daarna werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Zodoende ben ik hier terecht gekomen.

Wat doe ik tijdens de stage?

In het begin liep ik veel mee met mijn stagebegeleider, Ingrid. Ik ging samen met haar op huisbezoek. Daar zag ik wat de rol van onafhankelijk cliëntonder-steuner inhield. Er gaat ook wat uitzoekwerk aan vooraf of achteraf, waar ik mee hielp. Ook maakte ik contactverslagen.

Ik wilde ook graag zelfstandig dingen doen, dus ik had contact met cliënten en ik vroeg dingen uit, huisbezoek deed ik samen. Dit alles met doel om toe te werken naar helemaal zelfstandig aan de slag gaan. Nu ben ik veelal zelfstandig bezig met een aantal casussen. Ik heb zelf contact met de cliënt en ga zelfstandig op huisbezoek. Ik bespreek en reflecteer de casussen met Ingrid. Als ik er niet uit kom bij een casus, dan vraag ik Ingrid of een van de andere cliëntondersteuners om hulp/advies. 

Op de dinsdagochtend hebben we met de cliëntondersteuners altijd het aanmeldoverleg. Daarin verdelen we de aanmeldingen, maar doen we ook een stukje casuïstiek en hebben we het over andere belangrijke ontwikkelingen in het werkveld. Als stagiaire neem ik ook deel aan dit aanmeldoverleg en deel ik eigen ontwikkelingen, stel ik vragen en ik pak ook casussen op. Als ik zit met een moeilijke casus waar ik niet uitkom, dan kan ik hem inbrengen voor casuistiek. 

Waarom raad ik stagelopen bij Welzijnswerk aan?

Je komt terecht in een fijn team. Je hoeft hier niet binnen te komen met veel ervaring. De stage is heel flexibel. Je bent baas over je eigen agenda. Ik merk dat ik het erg prettig vind om te kijken op welke dagen ik huisbezoeken inplan/op kantoor werk en welke dagen ik thuiswerk.

Ik heb hier ook het gevoel gehad dat ik de ruimte kreeg om mijn ontwikkeling op eigen tempo in te vullen. Dat gevoel heeft mij het vertrouwen gegeven om nieuwe uitdagingen aan te gaan en de grenzen van mijn comfort-zone op te zoeken, met uiteindelijk als doel om ook buiten mijn comfortzone te stappen. Je leert van je ervaringen, niets is per sé goed of fout. Ik heb hier geleerd wie ik ben als professional en waar ik voor wil staan.

Foto Kayleigh