Dorpenoverleg

Leden van het Dorpenoverleg zijn de twintig dorpen en buurtschappen in de gemeente met niet meer dan 3.000 inwoners. Hoofdtaak van het bestuur is de behartiging van de gezamenlijke belangen, het handhaven en de versterking van de leefbaarheid van de kleine dorpen en buurtschappen.

Dit wordt gedaan op velerlei terreinen, waarbij de vereniging de beschikking heeft over een budget voor nieuwe initiatieven en projecten. Er vindt regulier bestuurlijk overleg plaats met de wethouder Plattelandsontwikkeling. Daarnaast is er ambtelijk overleg met de contactambtenaren van de gemeente. De leden hebben een meerjarenwerkplan vastgesteld, met daarin kerntaken, aandachtspunten en acties. Hierover is overleg gepleegd met de gemeente. In verschillende dorpen lopen uitvoeringstrajecten van projecten, zoals de Cultuurwijzer en Ouderen onder Dak. Website van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe: www.dorpenoverleg.nl

Werkafspraken

Met de dorpen en organisaties worden jaarlijks werkafspraken gemaakt met daarin de activiteiten die men in het komende jaar wil uitvoeren en de inzet die van de werker gevraagd wordt.