Missie en visie

Welzijnswerk Midden-Drenthe:

Dé samenwerkingspartner voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Wie zijn wij?

Welzijnswerk Midden-Drenthe (WMD) is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw. Als samenwerkingspartner bevorderen wij welzijn en samenleven in de plattelandsgemeente Midden-Drenthe. WMD is er voor alle inwoners van de gemeente.

Missie

Welzijnswerk Midden-Drenthe stimuleert en ondersteunt de eigen kracht en talenten van de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe. Doel hiervan is regie over het eigen leven en een leefbare en sterke samenleving. WMD werkt in buurtschappen, dorpen en grote kernen.

Visie

In de samenleving hebben inwoners de regie over hun leven. Alle inwoners hebben talenten en krachten en zetten die naar eigen kunnen in. WMD helpt deze te versterken en te verbinden, om zo te bouwen aan stevige sociale netwerken. Zo groeit buurt- en dorpskracht in heel Midden-Drenthe.

Onze uitgangspunten zijn:
  •  ieder mens heeft talenten en vaardigheden
  •  iedereen doet mee naar eigen kunnen
  •  mensen kunnen veel voor elkaar betekenen, ze kunnen elkaar ondersteunen en zo samen vormgeven aan die leefbare en sterke samenleving.
Wij onderscheiden de volgende kerntaken:

1. Het stimuleren van eigen kracht en het versterken en verbinden van sociale netwerken van inwoners. Wij stimuleren, faciliteren, adviseren en ondersteunen diverse initiatieven van vrijwillige inzet en mantelzorg.

2. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, buurten en wijken met de mens als vertrekpunt.

De uitvoering van deze kerntaken krijgt vorm door de, op vrijwillige basis, enorme inzet en betrokkenheid van inwoners. Wij werken actief samen met de lokale partners in het netwerk van de gemeente Midden-Drenthe. Wij bieden vraaggerichte dienstverlening. Wij leveren dit onder andere via het geven van voorlichting, informatie, advies en ondersteuning.

De organisatie

Vanuit haar missie en visie speelt WMD actief in op veranderingen in de samenleving. De organisatie moet flexibel en lenig zijn om dit kunnen bieden. De medewerkers krijgen de ruimte om zich zelf te ontwikkelen. Zij zijn omgevingsgericht, gaan er op af, zijn breed inzetbaar en weten wat er leeft in de samenleving. Welzijnswerk Midden-Drenthe is een zelfstandige en herkenbare netwerkorganisatie die nauw verbonden is met de samenleving. Welzijnswerk Midden-Drenthe ondersteunt bestaande netwerken en activeert het oprichten van nieuwe.

ANBI

Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. ANBIEen ANBI heeft verschillende belastingvoordelen. Zo betalen wij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die wij krijgen en gebruiken voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.