Dorpszorg in Midden-Drenthe

Sinds 2015 is de zorg in Nederland anders georganiseerd dan voorheen. Zo zijn de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig, thuis kunnen blijven wonen. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar wat mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. Hoe kun je daar in een plattelandsgemeente als Midden-Drenthe, waar de bevolking vergrijst en er dus steeds meer ouderen met een zorgvraag komen maar waar aan de andere kant diensten en voorzieningen verdwijnen nu handen en voeten aan geven?

Project Dorpszorg

Deze kwestie is aanleiding geweest voor de gemeente Midden-Drenthe, het Dorpenoverleg Midden-Drenthe (DOM), Welzijnswerk Midden-Drenthe en het lectoraat Stenden Alfa College om de handen ineen te slaan en te starten met het project Dorpszorg. Doel van het project is kijken welke ondersteuning er in de dorpen nodig is bij de informele zorg die al gegeven wordt, hoe deze informele zorg versterkt kan worden en of het mogelijk is om verbindingen te leggen tussen de formele en informele zorg. Het project is begin 2015 van start gegaan en er is veel gebeurd. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van dorpszorg.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het project? Neem dan contact op met Margret Wieldraaijer, medewerker Plattelandsontwikkeling op 088 16 51 200 of mail naar m.wieldraaijer@welzijnswerkmd.nl.