Dorpszorg in Midden-Drenthe

Naoberschap. Er zijn voor elkaar als dorpsgenoten. Hoe geven we dat vorm in deze tijd? Diensten en voorzieningen zijn niet altijd meer vanzelfsprekend. Mensen die hulp nodig hebben, moeten vaker een beroep doen op informele zorg door familie, vrienden, buren en bekenden. Soms is er ook formele (professionele) zorg nodig. Hoe combineer je beide?

Inwoners van Midden-Drenthe maken steeds vaker gezamenlijk plannen. Om ontmoeting te stimuleren en dorpsbewoners met elkaar te verbinden. Er komen zo ook vragen bovendrijven op het gebied van welzijn en zorg. En wat is er dan nodig ter ondersteuning, zodat mensen in het dorp kunnen blijven wonen? Het kan wenselijk zijn om bij elkaar te ‘buurten’ en als dorpsinitiatieven van elkaar te leren!    

Logo Netwerk dorpszorg


Netwerk Dorpszorg Midden-Drenthe
In 2021 heeft Welzijnswerk Midden-Drenthe het Netwerk Dorpszorg ontwikkeld: de opvolger van het langlopende Project Dorpszorg. Het netwerk bevordert contact en kennisdeling tussen dorpsinitiatieven. Ook kunnen nieuwe dorpen aanhaken. De inbreng van de inwoners staat centraal in het netwerk. Welzijnsmedewerkers kunnen helpen bij de praktische uitvoering van plannen. Het netwerk heeft een overkoepelende functie en onderhoudt contact met diverse partners.
   
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het netwerk, onze activiteiten of heeft u zelf een idee of plan? Neem dan contact op met Margret Wieldraaijer of Gerie Kleine via telefoonnummer 088 16 51 200 of stuur een e-mail naar m.wieldraaijer@welzijnswerkmd.nl of g.kleine@welzijnswerkmd.nl. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief.

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief januari 2022