Buurtbemiddeling

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke buurt. Soms lukt dat niet omdat er een probleem is met mensen in uw buurt. Vaak is het moeilijk om met buurtgenoten over de problemen te praten. De mensen van buurtbemiddeling kunnen dan helpen.

Wat is het?

Buurtbemiddeling is een groep deskundige mensen met veel ervaring. Zij helpen buurtgenoten om hun problemen op te lossen.

Hoe werkt het?
  • U belt met Welzijnswerk Midden-Drenthe (088 16 51 200) of stuurt een e-mail naar: burenbemiddeling@welzijnswerkmd.nl.
  • Twee bemiddelaars komen bij u thuis, u vertelt wat er aan de hand is.
  • De bemiddelaars gaan daarna naar uw buurtgenoten en hebben ook met hen een gesprek.
  • Als beide partijen het probleem willen oplossen, komt er een gesprek tussen u en uw buurtgenoten.
  • De bemiddelaars leiden het gesprek. Ze zorgen dat het gesprek goed verloopt.
  • Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt.
  • Na 6 weken bellen de bemiddelaars om te horen hoe het nu gaat.
  • Soms komt er nog een nieuw gesprek.
Wat kost het?

Buurtbemiddeling is gratis, de gemeente en Woonservice betalen de kosten.

Wacht niet te lang

Hoe langer een probleem bestaat, hoe moeilijker het wordt om het op te lossen. Wacht dus niet te lang!