Buurtbemiddeling

Prettig wonen in een leuke buurt; we willen het allemaal. Soms lukt dat echter niet omdat er een probleem is met mensen in de buurt. Vaak is het moeilijk om met buurtgenoten over deze problemen te praten. Buurtbemiddeling kan dan helpen.

Wat is het?

Buurtbemiddeling wordt gedaan door een groep deskundige mensen met veel ervaring. Zij helpen buurtgenoten om hun problemen op te lossen.

Hoe werkt het?
  • Je belt met Welzijnswerk Midden-Drenthe (088 16 51 200) of stuurt een e-mail naar: burenbemiddeling@welzijnswerkmd.nl.
  • Twee bemiddelaars komen bij jou thuis, je vertelt wat er aan de hand is.
  • De bemiddelaars gaan daarna naar jouw buurtgenoten en hebben ook met hen een gesprek.
  • Als beide partijen het probleem willen oplossen, komt er een gesprek tussen jou en jouw buurtgenoten.
  • De bemiddelaars leiden het gesprek. Zij zorgen dat het gesprek goed verloopt.
  • Aan het eind van het gesprek worden afspraken gemaakt.
  • Na 6 weken bellen de bemiddelaars om te horen hoe het nu gaat.welzijnswerk Midden Drenthe - Tineke Posthoorn
  • Soms komt er nog een nieuw gesprek.
Wat kost het?

Buurtbemiddeling is gratis, de gemeente en Woonservice betalen de kosten.

Wacht niet te lang

Hoe langer een probleem bestaat, hoe moeilijker het wordt om het op te lossen. Wacht dus niet te lang!