Ons team

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder.' Dat is het uitgangspunt van ons als opbouwwerkers in Midden-Drenthe. 'Samen met inwoners willen we ervoor zorgen dat buurten en dorpen fijne plekken zijn om te leven.'

Heeft u een idee of plan voor het verbeteren van de woon- of leefomgeving? Wij denken graag met u mee. Niet om daarna de boel over te nemen, maar om waar nodig te ondersteunen. 

Als opbouwwerkers kennen we de dorpen en buurten. Ook hebben we een breed netwerk. 'Daardoor zijn snel contacten gelegd en komt bruikbare informatie beschikbaar', aldus het enthousiaste team.

Waar opbouwwerk bij kan helpen is bijvoorbeeld:

  • Het uitbreiden en versterken van een bestuur of werkgroep.
  • Het betrekken van vrijwilligers bij een organisatie of nieuw initiatief.
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners.
  • Het benaderen van instanties en overheden.
  • Het zoeken naar (financiële) middelen om iets te realiseren. 

Team opbouwwerk