Algemene betalingsvoorwaarden

1 Betaling voor activiteiten
Betaling voor activiteiten gebeurt met een automatische incasso. U verleent Welzijnswerk Midden-Drenthe hiervoor een doorlopende machtiging. U krijgt hiervoor de machtigingsformulieren toegestuurd. De machtiging vervalt automatisch als de activiteit opgeheven wordt.

2 Stoppen met de activiteit
Opzegging kan alleen schriftelijk bij Welzijnswerk Midden-Drenthe. Uw opzegging versturen kan per mail via info@welzijnswerkmd.nl of per post naar Welzijnswerk Midden-Drenthe, Postbus 57, 9410 AB Beilen.

Met uw schriftelijke opzegging wordt de machtiging voor betalen stopgezet per eerstvolgende periode waarin u geen deelnemer meer bent.

3 In gevallen waar de algemene bepalingen niet voorzien, beslist de directie.