Veelgestelde vragen over mantelzorg

1. Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg aan een familielid, vriend/vriendin of buurman/buurvrouw.

2. Wie is mantelzorger?
Iedereen die veel en onbetaald zorgt voor een langdurig zieke of iemand met een handicap. Mantelzorgers doen dit omdat zij een persoonlijke band hebben met deze persoon. Het kan gaan om een partner, ouder of kind. Maar ook een ander familielid, vriend/vriendin of buurman.

3. Wat is het verschil tussen mantelzorg en gebruikelijke zorg?
Gebruikelijke zorg is de normale dagelijkse zorg van gezinsleden en huisgenoten voor elkaar. Bijvoorbeeld de zorg voor het huishouden of de zorg voor kinderen. Mantelzorg is de 'niet alledaagse zorg' voor een familielid met een langdurige ziekte of handicap.

4. Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?
Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

 • Mantelzorg overkomt je
  Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen. Ze doen dit, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg vraagt. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag. Ze kunnen hier niet zomaar mee stoppen.
   
 • Voor vrijwilligerswerk kies je
  Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk beginnen, is er (nog) geen emotionele band. Zij geven hun zorg voor een aantal uren. Ze kunnen hiermee stoppen als ze dat zelf willen.

5. Is mantelzorg verplicht?
Mantelzorg is niet verplicht. Als je betaalde thuiszorg of huishoudelijke hulp aanvraagt, wordt gekeken wat huisgenoten aan zorg kunnen geven. Je krijgt minder professionele zorg vergoed als er huisgenoten zijn die ook zorgtaken kunnen doen.

6. Wat is langdurige of intensieve zorg?
De woorden langdurig en intensief geven al aan dat er lang en veel zorg wordt gegeven. Bij mantelzorg betekent langdurig: langer dan drie maanden. Intensief betekent meer dan 8 uur per week.

7. Ben ik de enige die mantelzorg geeft?
Zeker niet. Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. Dat is 1 op de 3 Nederlanders. De gemeente Midden-Drenthe heeft 7092 mantelzorgers (Bron: SCP 2010.

8. Ben ik ook mantelzorger als mijn partner/familielid is opgenomen in een verpleeghuis?
Ja, u bent en blijft dan mantelzorger. Als mantelzorger bent u verantwoordelijk voor uw familielid. Een verhuizing naar een verpleeghuis of ander soort instelling verandert uw situatie wel. U geeft veel uit handen. Maar het is niet het einde van uw aandeel in de zorg.

9. Wat is een jonge mantelzorger?
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot en met 24 jaar, die opgroeien met een langdurig ziek familielid. Meestal gaat het om een gezinslid. Jonge mantelzorgers:

 •  zorgen voor een gezinslid
 • maken zich zorgen om een gezinslid
 • en komen soms zelf zorg te kort.

10. Kan ik mantelzorg aanvragen?
Nee, mantelzorg overkomt je. Mantelzorg kunt u niet bij een organisatie aanvragen. U kunt wel zorg aanvragen. Mantelzorg is langdurige en onbetaalde zorg die u ontvangt van een gezinslid, vriend of buurman. Iemand geeft die zorg omdat hij of zij om je geeft.

MANTELZORG EN WERK
1. Wat is een werkende mantelzorger?

Een werkende mantelzorger is iemand die naast een betaalde baan ook mantelzorgtaken heeft. 1 op de 6 Nederlanders combineert mantelzorg met een betaalde baan.

2. Welke wettelijke regelingen zijn er voor mij als werkende mantelzorger?
Als u werk combineert met mantelzorg, dan zijn er verschillende regelingen voor u. Bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Bespreek deze opties met uw werkgever en bekijk uw CAO. Kijk voor meer informatie op www.werkenmantelzorg.nl.

RESPIJTZORG
1. Hoe kan ik mijn zorgtaken tijdelijk overdragen?
U kunt uw zorgtaken tijdelijk overdragen aan een betaalde kracht of vrijwilliger. U heeft dan even vrijaf en kunt even op adem komen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met Welzijnswerk.

2. Wat is respijtzorg?
Respijtzorg betekent letterlijk 'vervangende zorg'. De zorg wordt overgenomen door een betaalde kracht of een vrijwilliger. U hebt dan even vrijaf waardoor u de mantelzorgtaken langer kunt volhouden.

3. Wat is een zorgvrijwilliger?
Dat is een vrijwilliger die hulp, ondersteuning of gezelschap biedt aan degene die zorg nodig heeft. De zorgvrijwilliger geeft geen lichamelijke verzorging. De zorgvrijwilliger is de onbetaalde vorm van respijtzorg.

4. Hoe vind ik een zorgvrijwilliger?
U kunt hiervoor contact opnemen met Welzijnswerk Midden-Drenthe. Een zorgvrijwilliger kan u of de zorgvrager ondersteunen.

5. Hoe voorkom ik dat ik overbelast raak als mantelzorger?
U kunt een aantal dingen doen:

 • Zorg dat u goed op de hoogte bent van de regelingen en voorzieningen. Kijk op de site van Welzijnswerk Midden-Drenthe (www.welzijnswerkmd.nl/mantelzorg).
 • Maak afspraken met iedereen die bij de zorg voor uw naaste betrokken is. Bijvoorbeeld met andere mantelzorgers, vrijwilligers of betaalde zorgverleners.
 • Sta af en toe stil bij uw eigen situatie. Hoe ervaart u de belasting als mantelzorger?

MANTELZORG EN FINANCIËN
1. Bestaat er een vergoeding voor mantelzorg?

Nee er bestaat geen vergoeding voor mantelzorgers. Per 1 januari 2016 geeft de gemeente Midden-Drenthe aan haar mantelzorgers een waardering. Degene die zorg krijgt kan de waardering aanvragen.

2. Wanneer en waar kan ik de mantelzorgwaardering aanvragen?
Jaarlijks van 1 oktober tot en met 31 december via de gemeente (www.middendrenthe.nl).

3. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de mantelzorgwaardering aan te vragen?

 •  De mantelzorg is langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week.
 • Degene die zorg krijgt, woont in de gemeente Midden-Drenthe.
 • De waardering wordt één keer per jaar gegeven.

4. Wat verandert er in de financiën als ik bij de zorgvrager in huis ga wonen?
Als u bij de zorgvrager in huis gaat wonen heeft dat vaak invloed op de financiën. U kunt denken aan financiële veranderingen in:

 • woonlasten
 • sociale verzekeringen
 • uitkering
 • subsidieregelingen
  Informeer hiernaar bij de gemeente. Bel naar 0593 53 92 22.

MANTELZORG EN WONEN
1. Welke woonvoorzieningen voor mantelzorg zijn mogelijk op het woonperceel?


Er zijn een aantal mogelijkheden voor een mantelzorg-woonvoorziening. Deze voorziening kan verschillende vormen hebben, die een verschillende ruimtelijke uitwerking hebben. Bijvoorbeeld:

 • inwoning;
 • een aanbouw aan de woning;
 • een schuur ombouwen tot een mantelzorg woning;
 • een mantelzorgunit.

Welke woonvoorziening het beste bij u past, is afhankelijk van een aantal factoren. Vaak is er sprake van maatwerk. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente. U kunt persoonlijk uw vraag stellen bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. De balie omgevingsloket is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis geopend. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Wabo-team via telefoonnummer (0593) 53 92 22.

2. Mag ik een unit plaatsen in mijn tuin voor een mantelzorgvrager/-gever?

Dit hangt van een aantal zaken af, bijvoorbeeld de grootte van de tuin, de aanwezigheid van andere bebouwing enz. Vaak is er sprake van maatwerk. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente. U kunt persoonlijk uw vraag stellen bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. De balie omgevingsloket is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis geopend. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Wabo-team via telefoonnummer (0593) 53 92 22.

3. Mag ik van mijn schuur een tijdelijke woning maken voor een mantelzorgvrager/-gever?

In veel gevallen mag u een bestaande schuur tijdelijk ombouwen naar een mantelzorgwoning, zolang er sprake is van een mantelzorgsituatie. Vaak is er sprake van maatwerk. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente. U kunt persoonlijk uw vraag stellen bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. De balie omgevingsloket is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis geopend. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Wabo-team via telefoonnummer (0593) 53 92 22.

4. De gemeente vraagt om een mantelzorgverklaring. Wat is dat?

De behoefte aan mantelzorg moet worden aangetoond met een schriftelijke verklaring van de huisarts of een wijkverpleegkundige. Deze verklaring moet aantonen dat er sprake is van een hulpvraag op het gebied van mantelzorg. Er is geen standaardverklaring hiervoor. U kunt uw huisarts vragen deze verklaring te schrijven. Ook is mogelijk dat u zelf een verklaring schrijft en dat de huisarts dit ondertekent.

5. Heb ik een omgevingsvergunning nodig om mijn woning/schuur te verbouwen ten behoeve van mantelzorg?

Vaak is er sprake van maatwerk en is op voorhand niet te zeggen of er een vergunning noodzakelijk is. Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente.  U kunt persoonlijk uw vraag stellen bij het omgevingsloket op het gemeentehuis. De balie omgevingsloket is tijdens de openingstijden van het gemeentehuis geopend. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het Wabo-team via telefoonnummer (0593) 53 92 22.

6. Wat gebeurt er met de mantelzorg-woonvoorziening wanneer er geen sprake meer is van mantelzorg?

Als er geen behoefte meer is aan een mantelzorg-woonvoorziening, moeten de voorzieningen weer verwijderd te worden. Bij inwoning en een aanbouw is dit meestal niet noodzakelijk. Een schuur die omgebouwd is tot mantelzorgwoning, moet weer in de oude staat hersteld worden en een mantelzorgunit moet weer verwijderd worden.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee!