Nieuws

06 juni 2019

Gemeenteraad ontmoet vrijwilligers

Op woensdag 5 juni organiseerde Welzijnswerk Midden-Drenthe in samenwerking met de gemeente een bijeenkomst waarbij vertegenwoordigers van 25 vrijwilligersorganisaties in gesprek gingen met een afvaardiging van de gemeenteraad. Zij spraken in de Karspelhof in Beilen met elkaar over de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk.

Vier groepen
De bijeenkomst begon met een centrale inleiding. Daarna gingen de deelnemers uit elkaar in vier groepen: belangenbehartiging, cultuur, zorg en welzijn en sport, recreatie en educatie.

In gesprek
Aan vier grote tafels werd, onder leiding van een gespreksleider, gesproken over onderwerpen uit de praktijk van alledag zoals het vinden en behouden van vrijwilligers. Maar er werd ook gesproken over onderwerpen op gemeentelijk niveau zoals beleid en subsidie. Er was aandacht voor waar de vrijwilligersorganisaties trots op zijn en voor de dingen waarbij het minder soepel verloopt. Er werd onderling van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingen en waar de gemeenteraad een rol in zou kunnen spelen.

Waardering
Tijdens de afsluiting spraken de gemeenteraadsleden hun waardering uit voor de betrokkenheid en bevlogenheid, waarmee de vrijwilligersorganisaties hun werk doen. Ze gingen -zoals ze zelf zeiden- goed geïnformeerd en “met voldoende huiswerk” naar huis.

De vrijwilligersorganisaties kregen de tip om niet meer te wachten met hun vragen aan de gemeenteraad. Ze zijn van harte welkom op de commissievergaderingen, waar ze kunnen inspreken over wat hen bezighoudt. En ze kunnen deelnemen aan het informele gesprek achteraf.

Gemeente ontmoet vrijwilligers 2.JPG

Gemeente ontmoet vrijwilligers 5.JPG

Gemeente ontmoet vrijwilligers 4.JPG

Terug