Nieuws

16 juli 2019

Vragenlijst jeugdbeleid

Bent u docent, gastouder, vrijwilliger in de zorg, voorzitter van een jongerensoos of bent u op een andere manier betrokken bij de zorg van kinderen? Uw input helpt de gemeente bij het opstellen van het nieuwe jeugdbeleid.

U kunt dit doen door de speciaal ontwikkelde vragenlijst in te vullen. Ga hiervoor naar www.middendrenthe.nl/jeugdakkoord. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over de stappen die verder gezet gaan worden.

Terug