Nieuws

22 september 2020

Voorkom vallen; oktober maand van de valpreventie

In de maand oktober besteden team Gezond in Midden-Drenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe extra aandacht aan ‘valpreventie’. Vooral voor oudere mensen heeft het vaak ingrijpende gevolgen als ze vallen. Het aantal ouderen dat door een val gewond raakt, of zelfs overlijdt, is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo’n valpartij kan zomaar leiden tot een bezoek aan de spoedeisende hulp, verpleeghuisopname of een verblijf in het ziekenhuis.

Activiteiten in gebieden Beilen, Smilde en Westerbork
Wist u dat u zelf veel kunt doen om te voorkomen dat u valt? In oktober organiseren wij in de gebieden Beilen, Smilde en Westerbork verschillende activiteiten om dit onder de aandacht te brengen. Welke activiteiten er bij u in de buurt worden georganiseerd maken we binnenkort bekend. Hou hiervoor de krant, flyers, websites en sociale media van Welzijnswerk en Gezond in Midden-Drenthe in de gaten.

Huisbezoek
Eén van de mogelijkheden waar u in ieder geval gebruik van kunt maken is een huisbezoek door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Samen met u kijkt de vrijwilliger waar verbeteringen mogelijk zijn, om zoveel mogelijk de risico’s op vallen te beperken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Dirk Otten (Gezond in Midden-Drenthe), d.otten@welzijnswerkmd.nl. 

Terug