Nieuws

30 januari 2020

Inspiratiesessie sociale veiligheid

Op woensdag 4 maart organiseert het Servicepunt Vrijwilligerswerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe een inspiratiesessie over sociale veiligheid. Deze sessie wordt gehouden van 19.30 – 21.30 uur in de Karspelhof, Hofstraat 19 in Beilen.

Pesten, agressie of seksuele intimidatie

Hoe zeker ben je ervan dat pesten, agressie, of seksuele intimidatie in jouw organisatie niet voorkomt? En wat nu als je als bestuur van je (sport)vereniging of organisatie toch een klacht binnenkrijgt? Weet je dan wat je moet doen? De kans dat de leden en vrijwilligers bij jouw organisatie blijven is groter als ze plezier hebben en zich veilig voelen. Een sociaal veilig klimaat creëren is daarom noodzakelijk. Als bestuur van een vereniging of organisatie kun je bepaalde maatregelen treffen. Denk aan het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wil je daar meer over weten? Kom dan langs op 4 maart.

Inspiratiesessie

In de inspiratiesessie wisselen de deelnemers van gedachten over ‘sociale veiligheid’. Wat betekent dit en hoe krijgt dit vorm binnen jouw vereniging/organisatie? Wat is gebleken uit onderzoek? Er worden voorbeelden gegeven van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden voor een sociaal veilig klimaat. Waar zijn jullie als club verantwoordelijk voor? Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling.

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen verenigingen een beroep doen op de expertpoule (gratis) VOG-regeling. Bestuurders van verenigingen/vrijwilligersorganisaties kunnen kosteloos gebruik maken van 15 uur advies voor het opzetten en implementeren van preventief beleid. Tijdens de inspiratiesessie geven we hier meer informatie over.

De bijeenkomst komt tot stand met medewerking van Edith Frijlink, expert bij de Academie voor Sportkader (NOC*NSF).

Aanmelden

Wanneer?    Woensdag 4 maart 2020
Hoe laat?     Van 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Waar?         De Karspelhof, Hofstraat 19 in Beilen

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 23 februari (maximaal 2 personen per organisatie). Stuur hiervoor een e-mail naar Dirk Otten: d.otten@welzijnswerkmd.nl of Ruth Kleinhuis: r.kleinhuis@welzijnswerkmd.nl. Graag onder vermelding van de naam van de deelnemer, de organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.

Terug